013 - 127 400 info@specialisthalsan.se

Företagshälsovård för dina anställda

Vägen till ett friskare företag

Specialisthälsan erbjuder företagshälsovård och sjukvård under samma tak. Det betyder att vi arbetar både förebyggande, vårdande och rehabiliterande. Vårt syfte är att erbjuda skräddarsydda tjänster inom hälsa och sjukvård för att skapa friska och attraktiva arbetsplatser. Vår styrka är helheten. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Vi tar inga års-/anslutningsavgifter!

Hälsokontroll

Hälsokontroller av företagets medarbetare ger en god översikt av verksamhetens hälsa. Kontinuerliga hälsokontroller istället för enstaka tjänster ökar möjligheten till att tidigt upptäcka hälsorisker, och kvalitén i ditt arbetsmiljöarbetet stärks. Hälsokontrollen är en förmån som uppskattas av personalen.

Intyg för anställning

Hälsokontroll för nyanställd personal.

Sjukvårdsrådgivning

Gratis telefonrådgivning ges till våra företagskunder.

Arbetsmiljöarbete

Stöd till arbetsgivaren för att skapa en arbetsmiljö som personalen trivs och mår bra i.

Samtalsterapi

Vi erbjuder samtalsterapi inom olika områden, som bland annat stress- och krishantering mm.

Stresshantering

Har du svårt att få ihop livspusslet? Stresshantering hjälper dig att återfå balansen i ditt liv. Mer information www.samtalaprinsgarden.se

Läkarintyg för körkort

Vi hjälper till med läkarintyg för dig som fått körkortet återkallat på grund av rattonykterhet eller droger. Vi skriver ut läkarintyg till dig som ska ha alkolås, och erbjuder även körkortsintyg för vanliga förlängningar och utökning av körkort för högre behörigheter.

Hälsokurva

Hälsokurva är ett verktyg som ger dig en tydlig visuell bild av dina hälsorisker. Hälsokurvan innehåller flera olika moment, och börjar med en enkätundersökning som berör din fysiska aktivitet, kost och livsstil. Tillsammans med prover och en grundlig hälsokontroll når vi din personliga hälsokurva. Kurvan ger dig ett direkt besked och sammanfattar dina frisk- och riskfaktorer som har betydelse i ditt liv.

Syn- och hörselkontroll

Vi hjälper till med kontroller av syn och hörsel hos företagets medarbetare.

Vaccinering

Hos oss finner du vaccinering för influensa och TBE.

Akut sjukvård

Jourtider med kvalificerad sjukvård ges till våra kunder vid akuta infektioner. Vid allvarliga akutfall ring 112.

Kostrådgivning

Kosten är en stor del av vår fysiska hälsa. Vi hjälper dig med att förstå sambandet mellan din kost och hälsa genom vår kostrådgivning.Mer info: Hälsocoachen Johanna Svenfelt 0707-165025 mail: svenfeltjohanna@gmail.com